Uncategorized

Laboratoř

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyzziologických systémů a jejich počítačových symulačních modelů Laboratoř biokybernetiky a

Laboratory

Private liability company Creative connections s.r.o. in close cooperation with the Laboratory of Biocybernetics and Computer Aided Learning from Charles University Prague is working on: modelling in physiology and pathophysiology working on Modelica physiological library and larger scale integrative models of human body (QHP/Golem –