Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a katedrou kybernetiky ČVUT základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyziologických systémů a jejich počítačových simulačních modelů.
Ve spolupráci s Výtvarnou školou V. Hollara se vyvíjejí interaktivní komponenty pro grafická uživatelská rozhraní simulačních modelů.

Laboratoř se podílí na výuce studentů jak všeobecného lékařství, tak i oboru Biomedicínského inženýrství Elektrotechnické fakulty ČVUT a nabízí postgraduální kurzy v rámci 1. LF UK.
Naším dlouhodobým cílem je zejména přispět k výuce studentů a profesionálů zdravotnických oborů moderními nástroji, které pomohou lépe chápat skryté procesy a děje v nesmírně komplexním lidském organismu.

Další informace se můžete dozvědět také na Wiki Laboratoře.