Kontakty

LABORATOŘ BIOKYBERNETIKY A POČÍTAČOVÉ PODPORY VÝUKY
Ústav patologické fyziologie / 1. lékařská fakulta, Karlova Univerzita
U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2
+420 224 965 912
kofranek@gmail.com
Vedoucí laboratoře

doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.