Laboratoř

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyzziologických systémů a jejich počítačových symulačních modelů
Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyzziologických systémů a jejich počítačových symulačních modelů

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyzziologických systémů a jejich počítačových symulačních modelů
Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyzziologických systémů a jejich počítačových symulačních modelů

Laboratoř