E-learning

Naše pracoviště ve spolupráci s Creative Connections nabízí možnost tvorby komerčních kurzů v systému Moodle na adrese moodle.creativeconnections.cz.

 

Můžeme pro vás vytvářet studijní opory i v Moodle UK. Moodle UK provozován ve spolupráci Ústřední knihovny a Ústavu výpočetní techniky. Každý učitel či student doktorského studia má možnost si požádat o bezplatné založení a provoz kurzu a to pomocí dotazníku pro založení kurzu.

 

V případě zájmu o hostování kurzů či tvorbu studijních opor v těchto systémech se obracejte na MUDr. Jitku Feberovou, Ph.D.