Projekty

Robotické mechanotronické trenažéry s rozšířenou realitou pro lékařskou výuku

Řešení projektu v období 2018 – 2021

Atlas fyziologie a patofyziologie

Multimediální interaktivní atlas fyziologie a patofyziologie

Schola ludus pro 21. století

Návrh celonárodní iniciativy společné tvorby výukového obsahu

HumMod Golem Edition

Rozsáhlý model fyziologických systémů

Physiolibrary in Modelica

Open Source knihovna lidské fyziologie, dostupná ze stránek Modelica Library

Teorie ladění

Teorie ladění