Back to main website

Kontakty

Vedoucí laboratoře

doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Ostatní zaměstnanci

Martin Brož, DiS

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

Ing. Filip Ježek

Mgr. Marek Matěják, Ph.D.

RNDr. Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D.

Bc. David Polák

Bc. Veronika Sýkorová DiS

Ing. Jan Šilar

Klára Ulčová, DiS

 

LABORATOŘ BIOKYBERNETIKY A POČÍTAČOVÉ PODPORY VÝUKY
Ústav patologické fyziologie / 1. Lékařská fakulta, Karlova universita v Praze
U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2

tel.: +420 224 965 912
kofranek@gmail.com